Gepubliceerd op: 26 februari 2024

Als een werknemer een loonvordering heeft is het gebruikelijk om over het achterstallig salaris ook een wettelijke verhoging te vorderen op grond van artikel 7:625 BW. In vele gevallen zal een werkgever verweer voeren ter zake van de loonvordering en vaak ook ter zake van de gevorderde wettelijke verhoging. Toch komt het ook voor dat werkgevers niet in de procedure verschijnen en tegen een dergelijke werkgever een verstekvonnis wordt gewezen. 

In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) d.d. 21 december 2023 is bevestigd dat een wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW zal worden toegewezen, ook indien een werkgever niet in de procedure is verschenen. In die zaak is de kantonrechter ervan uitgegaan dat hetgeen de werknemer heeft gesteld juist is, omdat de werkgever niet is verschenen en geen verweer heeft gevoerd.  Daarom zal de rechter er dan ook niet vanuit kunnen gaan dat er omstandigheden zijn waarmee rekening moet worden gehouden en die zouden moeten leiden tot een matiging van de wettelijke verhoging. In die zaak werd dan ook de volledige wettelijke verhoging van maximaal 50% toegewezen, alsmede de wettelijke rente daarover en de wettelijke rente over het verschuldigde loon (vindplaats: ECLI:NL:RBMNE:2023:7021).

Het is als werkgever altijd verstandig om verweer te voeren, ook in het geval de loonvordering juist zou kunnen zijn. Er kunnen namelijk wel feiten en omstandigheden zijn op grond waarvan de wettelijke verhoging niet zou moeten worden toegewezen of in ieder geval zou moeten worden gematigd.

Heeft u als werknemer of werkgever een vraag over een loonvordering, dan kunt u met ons kantoor contact opnemen via info@vq-advocaten.nl of 0186-614477.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling