Whiplash door verkeersongeval

Gepubliceerd op: 1 december 2021

Whiplash komt vaak voor bij een verkeersongeval, met name bij een achteropaanrijding. Een whiplash ontstaat veelal nadat het hoofd krachtig voor en achteruit wordt bewogen. In de letselschade bestaat veel discussie over dit type letsel. De klachten die voortkomen uit whiplash zijn niet zichtbaar voor artsen. Dit is bijvoorbeeld anders dan een botbreuk die op een röntgenfoto waarneembaar is. Whiplash wordt ook wel niet objectiveerbaar letsel genoemd.

Wanneer letsel niet zichtbaar is, kunt u bijvoorbeeld moeilijk aantonen dat u door whiplash last heeft van uw nek en rug. Verzekeringsmaatschappijen zullen daardoor veelal het standpunt innemen dat de klachten, zeker als die langer aanhouden, vanuit medisch oogpunt niet meer te verklaren zijn vanuit het ongeval.

Dit wil echter niet zeggen dat iemand met whiplash niet voor een schadevergoeding in aanmerking kan komen. In de jurisprudentie is bepaald dat het enkele feit dat klachten die naar hun aard subjectief zijn, niet betekent dat het bewijs ervan niet kan worden geleverd.

Wanneer kan worden vastgesteld dat het klachtenpatroon plausibel is (wat doorgaans het geval zal zijn bij een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten), kan van het bestaan van dergelijke subjectieve klachten worden uitgegaan. Als een slachtoffer heeft aangetoond dat zijn
subjectieve gezondheidsklachten in de hiervoor bedoelde betekenis bestaan, mogen aan het bewijs van het oorzakelijk verband tussen het ongeval en deze klachten geen al te hoge eisen worden gesteld, in die zin dat het ontbreken van een specifieke, medisch aantoonbare verklaring voor de klachten niet in de weg staat aan het oordeel dat het bewijs van het oorzakelijk verband geleverd is. Als komt vast te staan dat de benadeelde voorafgaand aan het ongeval deze gezondheidsklachten niet had, de gezondheidsklachten op zich door het ongeval veroorzaakt kunnen worden en een alternatieve verklaring voor de gezondheidsklachten ontbreekt, zal het bewijs van oorzakelijk verband daarmee veelal geleverd zijn.

Heeft u als gevolg van een ongeval whiplash opgelopen en u meent dat een ander daarvoor aansprakelijk is? Neemt u dan contact op met een van onze letselschadeadvocaten voor advies!

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling