Whiplash door verkeersongeval

Gepubliceerd op: 1 december 2021

Whiplash komt vaak voor bij een verkeersongeval, met name bij een achteropaanrijding. Een whiplash ontstaat veelal nadat het hoofd krachtig voor en achteruit wordt bewogen. In de letselschade bestaat veel discussie over dit type letsel. De klachten die voortkomen uit whiplash zijn niet zichtbaar voor artsen. Dit is bijvoorbeeld anders dan een botbreuk die op een röntgenfoto waarneembaar is. Whiplash wordt ook wel niet objectiveerbaar letsel genoemd.

Wanneer letsel niet zichtbaar is, kunt u bijvoorbeeld moeilijk aantonen dat u door whiplash last heeft van uw nek en rug. Verzekeringsmaatschappijen zullen daardoor veelal het standpunt innemen dat de klachten, zeker als die langer aanhouden, vanuit medisch oogpunt niet meer te verklaren zijn vanuit het ongeval.

Dit wil echter niet zeggen dat iemand met whiplash niet voor een schadevergoeding in aanmerking kan komen. In de jurisprudentie is bepaald dat het enkele feit dat klachten die naar hun aard subjectief zijn, niet betekent dat het bewijs ervan niet kan worden geleverd.

Wanneer kan worden vastgesteld dat het klachtenpatroon plausibel is (wat doorgaans het geval zal zijn bij een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten), kan van het bestaan van dergelijke subjectieve klachten worden uitgegaan. Als een slachtoffer heeft aangetoond dat zijn
subjectieve gezondheidsklachten in de hiervoor bedoelde betekenis bestaan, mogen aan het bewijs van het oorzakelijk verband tussen het ongeval en deze klachten geen al te hoge eisen worden gesteld, in die zin dat het ontbreken van een specifieke, medisch aantoonbare verklaring voor de klachten niet in de weg staat aan het oordeel dat het bewijs van het oorzakelijk verband geleverd is. Als komt vast te staan dat de benadeelde voorafgaand aan het ongeval deze gezondheidsklachten niet had, de gezondheidsklachten op zich door het ongeval veroorzaakt kunnen worden en een alternatieve verklaring voor de gezondheidsklachten ontbreekt, zal het bewijs van oorzakelijk verband daarmee veelal geleverd zijn.

Heeft u als gevolg van een ongeval whiplash opgelopen en u meent dat een ander daarvoor aansprakelijk is? Neemt u dan contact op met een van onze letselschadeadvocaten voor advies!

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)
KvK: 24316650

BTW: 8098.05170.B01

PrivacyverklaringAlgemene Voorwaarden