Aanbevelingen rekenrente

Aanbevelingen rekenrente

Aanbevelingen rekenrente Gepubliceerd op: Wanneer een slachtoffer blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval of medische fout zal diegene ook in de toekomst schade lijden. Het letsel, en de daaruit voortvloeiende beperkingen, gaat immers niet meer...
Afweging van belangen bij een concurrentiebeding

Afweging van belangen bij een concurrentiebeding

Afweging van belangen bij een concurrentiebeding Gepubliceerd op: Het concurrentiebeding is geregeld in artikel 7:653 BW. De rechter kan een dergelijk beding vernietigen of gedeeltelijk vernietigen, indien de werknemer door het beding onbillijk wordt benadeeld in...