Verstoorde arbeidsrelatie

Verstoorde arbeidsrelatie

Verstoorde arbeidsrelatie In het arbeidsrecht komt het vaak voor dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Vaak meldt een werknemer zich in een dergelijk geval ziek. De term die hiervoor wordt gebruikt is situationele of situatieve arbeidsongeschiktheid....
Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte Ontslag tijdens ziekte is niet mogelijk, omdat ziekte een opzegverbod betreft. Na een termijn van twee jaren verloopt het opzegverbod. Gedurende het opzegverbod kan de werkgever de werknemer niet ontslaan. De werkgever kan een werknemer wel...
Rechten bij ontslag

Rechten bij ontslag

Rechten bij ontslag Uw rechten bij ontslag zijn in de wet opgenomen. Afhankelijk van de wijze van beëindiging kan men een beroep doen op haar/zijn rechten. De meest ingrijpende wijze van beëindiging is ontslag op staande voet. De opzegtermijn hoeft in een dergelijk...
Beëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst De beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan op meerdere manieren worden bewerkstelligd, zoals voor bepaalde tijd kan een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen, partijen kunnen gezamenlijk tot beëindiging overgaan, partijen...