Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan....
Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan....
Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Huurovereenkomst bedrijfsruimte Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een...
Huurovereenkomst ontbinden

Huurovereenkomst ontbinden

Huurovereenkomst ontbinden Men kan een huurovereenkomst ontbinden indien een partij tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst. Voor de beëindiging van een overeenkomst door middel van ontbinding, wordt tevens verwezen naar hetgeen onder contract beëindigen...
Huurcontract opstellen

Huurcontract opstellen

Huurcontract opstellen Bij het opstellen van een huurcontract zijn bepaalde aspecten van belang. Huur betreft het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder tegen een prestatie van de huurder. In het huurrecht is dwingend recht en semi dwingend recht...